نکات:
  • لطفا دسترسی میکروفون را برای تماس فعال کنید.
  • در صورت وصل بودن VPN یا Proxy آن را قطع نمایید.
  • این سرویس با مرورگرهای Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera و Safari بر روی سیستم عامل های Microsoft Windows, Android و MacOSX سازگار می باشد.